Ontwerp

Bij bouwplannen hoort een ontwerp. Het is belangrijk uw wensen en ideeën te vertalen naar een getekende versie zodat een bouwbedrijf de juiste onderleggers heeft voor het maken van een calculatie en uiteindelijk de realisatie van uw plannen.

Indien uw bouwplannen nog niet zijn getekend, kan Raros Bouw u van dienst zijn met het maken van een schetsontwerp. De volgende fasen in het traject worden ook door ons verzorgd; het maken van technische bouwtekeningen, vormgeving en kleurstelling, 3D-impressies, constructieberekeningen en vergunningaanvragen.

Het is een voordeel als een bouwbedrijf vanaf het eerste initiatief betrokken wordt.

Vanuit onze deskundigheid kunnen de mogelijkheden en onmogelijkheden vanaf de eerste fase inzichtelijk gemaakt worden en kunnen wij u gedegen adviseren in materialen, producten, kosten en planning.

U heeft dan één aanspreekpunt in alle fasen van het bouwproces. Het bouwproces zal hierdoor sneller en soepeler verlopen (minder tijd en minder kosten).

Heeft u reeds een uitgewerkt ontwerp van een architect dan werken wij graag met u en architect samen om het gestarte bouwproces verder vorm te geven tot eindoplevering.